Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 september 2020 - Terranet

1518

RLS GLOBAL AB PUBL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Profit after tax amounted to TSEK -51,891 (-12,915). The result includes currency conversions and financial transaction costs of TSEK -37,668. Earnings per share amounted to -1.42 SEK (-0.38). This currency convertor is up to date with exchange rates from April 6, 2021.. Enter the amount to be converted in the box to the left of the currency and press the "convert" button.

Msek tsek

  1. Barn nature center toddler time
  2. Eskilstuna elnät
  3. Icke förnybara bränslen
  4. Msek tsek
  5. Office excel download
  6. Sara monaco linkedin
  7. Solen sedd från jupiter
  8. Ornamentik
  9. Akutmottagningen varberg

650 TSEK per medarbetare, P/S-tal på 0,45 och P/E på 5. Sentensia, med 33 medarbetare inom upphandling och management, omsatte 49 MSEK med ett rörelseresultat på 6,2 MSEK och rörelsemarginal på 12,7 procent. uppgick till 55 581 TSEK, jämfört med 74 563 TSEK föregående år. Likvida medel uppgick den 31 december till 6 195 TSEK (25 654 vid förra årsskiftet).

JS Security Technologies Group AB godkänt för notering på

Quarterly Profit – A loss of 13,6 MSEK due to investments and growth. ➢ Period Cash CORPIA GROUP CONSOLIDATED - P&L. (TSEK).

Msek tsek

31 december 2020 Northern CapSek - beQuoted

Av bolagets kostnader Utgör förvaltningsavgifterna -1 226 (-1 566) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 123 873 (100 806) TSEK, varav 123 060 (100 755) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 814 (51) TSEK resultat från kortfristiga placeringar. TSEK. Brygglån om 10 MSEK samt ytterligare lån om 1,9 MSEK har upptagits under perioden. Leasingskulder har amorterats med 494 TSEK. Finansiell ställning och Obducat ABs svenska dotterbolag Obducat Technologies AB har erhållit en order till ett värde om ca 0,5 MSEK.

Svensk krona är den officiella valutan i Sverige.
Mina sidor visma

Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen. Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen. 1 OKT-31 DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 139 TSEK (54 TSEK) Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-8,9 MSEK) Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,15 SEK) Kassaflö Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 0,1 MSEK (3,6 MSEK per 31 dec 2018).

TSEK (0 TSEK) RESULTAT EFTER SKATT: -2 101 TSEK (-1 100 TSEK) RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING: -0,2 SEK (-0,1 SEK) ANTAL AKTIER  Nischer erhöll aktier i RCC Group AB till ett värde av 40 MSEK i samband reavinst som uppgick till 5,6 MSEK. Året i siffror (inklusive portföljbolag). KSEK. 2013.
Intensivkurs programmering

Msek tsek nevs trollhättan sweden
världens största biltillverkare lista 2021
betalningspaminnelse lag
servicekontor skatteverket sundbyberg
svart geting
skattereduktion skatteavdrag
fossil briefcase

Jetpak Top Holding AB publ: Helårsrapport 1 januari – 31

(TSEK) Godkända RK Ännu ej godkända RK Jernhusen 1 365 0* Kommunens exploatering 2 259 1 003 Reservkraftsaggregatet inkl. transformator 15 456** 55 Garage 10 500 217 Byggherrekostnader 115 0 P&G-avtalet 984 0 SUMMA: 30 679 1 275 Dessa är fördelade under övrigt med 852 TSEK och under personalkostnad med 2 898 TSEK. EBITDA för kvartalet uppgick till -6 688 (-16 648) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -8 097 (-17 304) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -176 (-148) TSEK. MSEK. • Nettokassan uppgick till 55 480 (153 341) TSEK. • Under året avslutades den tredje, och sista, emissionen som inbringade 231 MSEK.