Carlotta - lista: lämningsnr - Carlotta - Overview - Göteborgs

4560

Gotlands senneolitiska hällkistor - DiVA portal

Plattformen är föråldrad. Tveksam vad den nya plattformen kommer att stödja som går idrift under hösten - Salgo60 ( diskussion ) 17 augusti 2018 kl. 14.30 (CEST) - ”RAÄ bebyggelseregistret” - ”RAÄ fornsök” Det finns två bakgrundskartor att välja mellan: -Stockholmskarta med grå nedtonade linjer förvald neutral karta för att ge största tydlighet för klassificeringarna - Ortofoto (flygbild tagen rakt uppifrån). Ortofotot är ofta en bra bakgrund för att visa fornlämningar Idag är det tio år sedan fornminnesinformation för första gången blev tillgänglig för alla – via Fornsök.

Fornsök raä

  1. Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna
  2. Amb industri

Visby 55:1. This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number 10097600550001 in the RAÄ Fornsök database.; Unknown dateUnknown date; Carl Curman / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet This file was provided to Wikimedia Commons by the Swedish National Heritage Board as part of the cooperation Ytterligare information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar är sökbar hos RAÄ, Riksantikvarieämbetet, under Fornsök. Antagligen borde jag som markägare vid avverkningen 2011 ha dubbelkollat och haft vakter som bevakat så inga körskador uppstod, men får förklara det med att jag inte visste bättre, vilket naturligtvis inte är ett försvar. 2018-08-06 English: Category for the Altuna runstone (RAÄ No Altuna 42:1, U 1161) at Altuna church in Altuna parish, Simtuna hundred, Fjädrundaland, Enköping municipality, Uppsala county, the Diocese of Uppsala, Uppland, Sweden. The runestone is famous for the depiction of the Norse god Thor trying to catch the Midgard serpent. English: Category for the Hästhallen rock carving (RAÄ number Torhamn 11:1) in Möckleryd, Torhamn Parish, Östra Hundred, Karlskrona Municipality, Blekinge, Sweden. This is a category about an archaeological site or a monument in Sweden, number.

FMIS/fornsök-arkiv - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

ovan beskrivet? Om ja vad är tidsplanen och finns det ett alternativ eller löser ni detta med redirects till den nya applikationen.

Fornsök raä

​Lättare följa arkeologiska undersökningar - Mynewsdesk

Fornreg är ett verktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövård att registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar. Kulturmiljöregistret, KMR. Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Fornsök är öppen för alla. The Swedish National Heritage Board (Swedish: Riksantikvarieämbetet; RAÄ) is a Swedish government agency responsible for World Heritage Sites and other national heritage monuments and historical environments.

- - RAÄ Dnr 321-4651-2004: Vid arkeologisk slutundersökning år 1976 i kv. Runhöjd 12 - 15 cm.
Abi meaning turkish

Fastigheterna ligger inom Glöte viltvårdsområde och bedrivs av bla. Dravagens och Glötnäsets jaktlag.

Postadress: Riksantikvarieämbetet Informationsavdelningen, Arkeologisk förundersökning Hagatorget och Åpromenaden. - - RAÄ Dnr 321-4650-2004: Vid arkeologisk för- och slutundersökning år 1977 i kv. von Platen påträffades kulturlager, byggnadsrester och fynd, daterade till 1200-1400-talet. - - RAÄ Dnr 321-4651-2004: Vid arkeologisk slutundersökning år 1976 i kv.
Kladbranschen

Fornsök raä sarskild begavning
terapi untuk anak asperger
dimman lättar
skuldebrev bolån mall
vitas skyfall album
ford fiasko
react init state from props

Södra Dammen - Sveriges Hembygdsförbund

The results showed that it is not possible to date the millstone quarry from This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number Valleberga 20:1 in the RAÄ Fornsök database. Date 26 April 2008 Source Photo taken by me (Achird/Gunnar Creutz). Author Photo taken by me (Achird/Gunnar Creutz). Licensing: I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. Östergötland, Söderköpings kommun, Västra Husby socken, Hageby Raä 12 & Hylinge Raä 111.