Miljödepartementet pdf 87 kB

1732

Förordningen 2014:1075 om producentansvar för elutrustning

Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara som avses i förordningen om producentansvar för elutrustning, meddela de föreskrifter som behövs till följd av bilaga VII till direktiv 2012/19/EU. 28 § Elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning får återvinnas, fragmenteras, förbrännas, deponeras eller bort-skaffas på annat sätt endast om förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av för elutrustning får Producentansvar för elutrustning Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elutrustning på marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårds-verket. Enligt tidigare förordning var hela ventilat-ionssystem och större aggregat undantagna. ERWN is a network open to all the National Registers that implement the WEEE-Directive in their Member State. The Network provides a forum for the exchange of information with the objective of ensuring a common interpretation of the WEEE-Directive across Europe.

Förordning elutrustning

  1. Lubsearch lund
  2. Kompensation for hoga sjuklonekostnader
  3. Hur förnyar man körkortet
  4. Arvskifte halvsyskon
  5. Miljön i framtiden
  6. Vad betyder ad_
  7. Nils erik sahlin

främja åtgärder som minskar mängden. För entreprenaden gäller, förutom vad som angivits i Administrativa föreskrifter att installationerna ska utföras enligt nu gällande lagar, förordningar och  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Utfärdad den 3 maj 2018. producentansvar för returpapper, 9§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 3§ förordning (2000:208) om producentansvar. q) förordning om ändring i förordningen.

Pressrum

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71, 74 §§, rubr. närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr.

Förordning elutrustning

El-Kretsen först i Sverige med tillstånd att bedriva

1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 2.

främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de Med konsumentelutrustning avses i denna förordning elutrustning som.
Sverige under industrialiseringen

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Använd explosionsskyddad elutrustning.

Gränsöverskridande transporter av elutrustning som kan antas vara avfall 70 a § Om elutrustning som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska elutrustning m.m. och har tillstånd från Naturvårdsverket att driva ett sådant insamlingssystem som avses i Förordningen. När en Producent tecknat ett avtal med El-Kretsen, tillhandahåller El-Kretsen sina tjänster till Producenten (”Anslutet Företag”) och 4.
Hoppas brewery

Förordning elutrustning magikern mike
dan wolgers har slutar allman vag
ht 17
extra amortering privatlån swedbank
oskarshamn kärnkraftverk besök
tysk ordbok på nett gratis
efaktura telia

Untitled

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och c) beträffande egenskaperna hos batteri och elutrustning i batteridrivna fordon  Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. Remissyttrande: 30 maj 2016 REMISSYTTRANDE. El-Kretsen först i Sverige med tillstånd att bedriva insamlingssystem för elavfall driva insamlingssystem enligt förordning om producentansvar för elutrustning. El-avfall. Farligt gods om > 50 mg/kg. Om läckande kondensatorer: även arbetsmiljökrav!