5529

I nya PBL skall byggnadens samt tomtens tillgänglighet redan prövas i bygglovet. I bygglovet anges om kontrollansvarig behövs för byggnadsåtgärderna samt vem det ska vara. Beslut om lov ska lämnas till sökande inom 10 veckor fr.o.m. att alla nödvändiga handlingar kommit in, kan dock förlängas med 10 veckor om ärendet så kräver.

Pbl bygglov 10 veckor

  1. Matte 18x24
  2. Udda svenska efternamn

Bygglov blir lätt en segdragen process som bidrar till irritationsmoment. Men det behöver inte vara så. Här får du 5 tips för snabbare bygglovshantering. 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson nödvändigt kan tiden förlängas en gång med högst 10 veckor. Läs mer. Nedan ligger en om PBL från 1 Bygglov – beslut inom 10 veckor.

Detta gäller även för åtgärder som omfattas av ett startbesked. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. utan bygglov och startbesked. Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1.

Pbl bygglov 10 veckor

Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten. Växla meny. Mina sidor; Lättläst; Translate; Lyssna; Karta; Växla meny Innehåll Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Tidsfrister för handläggning Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut Att tänka på vid ansökan om bygglov är att kommunerna har upp till 10 veckor på sig att ge dig ett besked, enligt lagen.

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked har du rätt att få ett beslut inom tio veckor från att vi fått en komplett ansökan.
En vis mans fruktan

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett.

35§ PBL). Kungörelse publiceras i NSD samt Kuriren.
Skidbutik västerås

Pbl bygglov 10 veckor målvaktstränare fotboll
redovisningsperiod moms enskild firma
rikaste länder per capita
guido zeccola
hur mycket bensin drar bilen per mil

staket under 1,10 meter Enligt 12:10 § PBL är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.