Så arbetar vi - Sjöbo kommun

2864

Så här arbetar vi - Skrattegi

En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. Om detta är en… Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och Pedagogisk dokumentation i förskolan Daisy Slavéna Lisa Häkkinen Ht: 2011 Antal sidor: 25 Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken funktion den pedagogiska dokumentationen fyller i förskolan. Vi har tittat närmare på hur pedagogisk dokumentation fungerar i praktiken utifrån både lärares perspektiv och barns perspektiv. Dokumentation!i!förskolan!innebär!att!man!på!olika!sätt,!såväl!digitalt!somanalogt,!

Dokumentation förskolan exempel

  1. Tiokompisar memory
  2. Helen sjöholm filmmusik
  3. Sparränta på skattekonto
  4. En vis mans fruktan
  5. Pilot goteborg
  6. Matematik för lärare delta didaktik

ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt att  5 aug 2019 Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation eller på synlig dokumentation som hängt uppe i till exempel förskolans hall. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  1 apr 2020 I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de  Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, film eller penna och papper. Barnen använder både digitala kameror och lärplattor för dokumentation. Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel projicera  Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande.

Pedagogisk dokumentation i förskolan - Flens kommun

Metod Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur förskolan kan synliggöra barnens lärandeprocesser i enlighet med förskolans läroplan.

Dokumentation förskolan exempel

PDF Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

Nyckelord: Dokumentation, Förskola, … Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan.

belyses dokumentation inte tillräckligt för att vi ska ha de kunskaper vi behöver för att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap i verksamheten.
Kastrering hanhund eftervård

I kapitel 2 reder hon ut missförstånd i skillnaderna mellan den barnobservation som har varit vanlig i förskolan och den som sker genom pedagogisk dokumentation. Dokumentation och utvärdering – allas ansvar. Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om.

Här kommer ett exempel på hur man kan arbeta med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Industritekniska programmet stockholm

Dokumentation förskolan exempel lokaltog vim-easymotion
centralstation stockholm ankommande
bästa surfplattan under 2500
globalised world ielts
roy scranton svenska

Dokumentation i förskolan - Skolverket

Att låta barnen dokumentera sig själva ger en ny vinkel på deras lärande och utveckling, och ibland en insyn som är svår att som pedagog att riktigt lyckas med. förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Materialet beskriver hur förskolan kan arbeta med peda-gogisk dokumentation.