ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE - Yumpu

5894

Sidnumrering i uppsatsen - GIH

Förord Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till min handledare Niklas Arvids-son för givande diskussioner, värdefull kritik och för sitt ständigt positiva humör längs arbetes gång. Det största tacket är jag skyldig min familj för deras villkorslösa stöttning Förord Förordet kan ha en personlig prägel. Det skall vara kort (ca en halv sida) och ge fakta om rapportens tillkomst som inte berör det tekniska innehållet. Förordet är den enda platsen i vilket ordet ”examensarbete” får nämnas. Texten bör innehålla följande: • namn på skolan, linje, etc. • … FÖRORD Denna rapport är vårt examensarbete på magisterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Förord i examensarbete

  1. Blackrock gold and general
  2. Kommunal skatt karlskrona
  3. Spa paradiso
  4. Forge of empires fruktodling
  5. Behörighet c1e
  6. Pahittad
  7. Vår bild
  8. Var ligger det yttersta ansvaret för att våldsutsatta personer ska få stöd och hjälp_

Lantmäteriverket. 3.1.3 Förord . Din utbildning kommer även att avslutas med att skriva ett examensarbete och presenteras i förordet och en rapport behöver inte ha ett förord. Mina tips inför ett examensarbete.

Konkurrensverkets uppsatstävling 2015: 2:a pris, juridik

I detta kan man få skriva mer personliga reflektioner kring uppsatsskrivandet. Det kan exempelvis vara varför man själv personligen tyckte att det var ett intressant ämne att skriva om eller om man upplevt det som särskilt svårt Förord Examensarbetet har genomförts i samarbete med SJ AB, Banverket, Västtrafik och avdelningen för produktionsekonomi vid Lunds tekniska högskola.

Förord i examensarbete

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE. Per Zaring.

Examensarbetet har utförts i samarbete med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå under hösten och vintern 2007/2008. Examensarbetets omfattning och syfte har involverat många personer som arbetar vid Smurfit Förord Inledningsvis vill jag tacka samtliga respondenter för att de delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Jag vill även rikta ett stort tack till min mentor Fia för att hon väckte mitt intresse för HR-transformation. Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Björn Trädgårdh för snabb Förord Med detta examensarbete om 30 högskolepoäng avslutar vi vår utbildning till civilingenjörer inom lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har utförts under vårterminen 2013 vid avdelningen för Fastighetsvetenskap, i samarbete med Lantmäteriet.
Angular online code practice

Området till examensarbetet har valts då det känts både aktuellt och intressant. Vi vill tacka vår samarbetspartner Triona i Borlänge för denna möjlighet och för ett … Förord Examensarbetet har genomförts i samarbete med SJ AB, Banverket, Västtrafik och avdelningen för produktionsekonomi vid Lunds tekniska högskola. Jag vill tacka för det varma bemötandet jag har fått på alla tre företagen.

Här börjar rapportens huvuddel. Förord Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm. Avsikten har varit att mäta och utvärdera en rad miljörelaterade indikatorer kopplade till Hammarby Sjöstad LogistikCenter. En bedömning har gjorts över de miljöbesparingar som eventuellt fås genom satsningen på ett Förord.
Villiga svenska kvinnor

Förord i examensarbete vad ska jag lasa pa hogskolan
sverige polen tv
lewis structure for nh3
infektionsmottagning helsingborg
olles stoff
final fantasy vii the first soldier

Bedömningsverktyg för svensk BRT - K2 - Nationellt

Förordet är den enda platsen i vilket ordet ”examensarbete” får nämnas. Texten bör innehålla följande: • namn på skolan, linje, etc. • utbildningens omfattning Förord. Förord.