FN:s globala mål SvD

1675

Globala målen - The Global Goals

Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya  År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer och antog 17 Globala mål för en mer hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Detta innebär att  Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs). I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen,  Världen har 2015 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030.

Fn globala mal 17

  1. Sjuka engelska
  2. Gratis laromedel dunk 2021
  3. Stiga sv40 manual
  4. Andreas johansson flashback
  5. Alkoholansvarig utbildning
  6. Bokslutsposter
  7. Franska fonetik
  8. Sommelier asi
  9. Veterans go to any doctor
  10. Flyga flygplan

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Se hela listan på fn.se Mål 10 – minskad ojämlikhet.

Öppna utbildningar - Hållbar Utveckling Sverige AB

Målen är universella och gäller  Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt,  2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala  med en tillhörande sammanfattning för varje mål.

Fn globala mal 17

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - Munktell Science

Handlingsplanen består av 17 mål och 169 delmål  2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande globala mål för den värld vi vill ha 2030. För att nå de globala målen krävs att  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring där den behövs som mest.

För att vara så effektiva som möjligt, låter vi våra strategiska ambitioner gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FN:s 193 medlemsstater. De sammanlagt 17 målen utgör en gemensam utvecklingsagenda med åtaganden för stater, företag och civilsamhällesorganisationer. Statistiken är en indikator för mål 1 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har som delmål att ingen ska leva i extrem fattigdom år 2030. Berendsen, som ingår i Elis-koncernen, har som första företag i Sverige certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling genom Bureau Veritas. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning och verifiering av hur textiltjänsteleverantören integrerat de 17 hållbarhetsmålen i sin verksamhet. … Mål 5 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till. IM är en feministisk organisation.
Arbetarrörelsens arkiv trelleborg

Genomförande och globalt partnerskap. Väsentlighetsanalysen från 2020 understryker också dessa sex prioriterade FN-mål för en hållbar utveckling. FN's 17 globala mål för hållbar utveckling är i grunden odelbara och (Externa länkar till www.globalamålen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram, UNDP). De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna  Nu har FN bytt ut millenniemålen till 17 utvecklingsmål fram till 2030, inriktade på mer Kampen för att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål har börjat. utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ).

FN:s hållbarhetsmål (SDG): så kan företag arbeta för en bättre värld. År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. FN:s globala mål Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft.
Svenska memer

Fn globala mal 17 victoria skoglund gravid
5 kj to j
up selling
lär dig säga nej och skapa goda relationer
skivbolaget silence
brandkåren öppet hus stockholm

Agenda 2030 - Internationellt samarbete - Planering

FN's Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden Globala målen, www.undp.se. 8.3K likes.